1 Comment

Acaba yazılı içeriğin ahvali nereye gidecek. Bir yandan Youtube, bir yandan TikTok, bir yandan Metaverse AR VR. Acaba medya yazılı içerik medyasına ne olacak.

Expand full comment